Családegyesítési célú tartózkodási engedély

Családtagjaiddal költözöl Magyarországra?

A külföldi munkavállalás gyakran nem csak a munkavállaló, hanem családja áttelepülését is jelenti. A nem EGT állampolgár, ugyancsak nem EGT állampolgárságú családtagjai családegyesítési célú tartózkodási engedélyt kérelmezhetnek a magyarországi tartózkodásukhoz.

A saját tartózkodási joggal (pl. munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel, letelepedési engedéllyel, vagy akár tanulmányi, egyéb célú tartózkodási engedéllyel) rendelkező hozzátartozó a család eltartója.

KIVÉTEL: A Magyarországon élő és dolgozó, Fehér Kártyával (digitális nomád) rendelkező nem EGT állampolgár családtagja részére családegyesítési célú tartózkodási engedély nem állítható ki.

Fontos, amennyiben a családtag úgy dönt a magyarországi tartózkodása során, hogy szeretne munkát vállalni, akkor ehhez munkavállalási célú tartózkodási engedélyt szükséges kérelmeznie, mert a családegyesítési célú tartózkodási engedély a birtokosát nem jogosítja fel munkavállalásra!

A vonatkozó jogszabályok szerint az engedély kérelmezés szempontjából az alábbi kapcsolatok számítanak családtagnak:

  • házastárs („házastárs” családtagi kategória az azonos nemű személyek között a 2009. évi XXIX. törvény szerinti bejegyzett élettársakra is kiterjed)
  • kiskorú gyermek, aki lehet az eltartó vagy a házastárs gyermeke, illetve a pár közös gyermeke (beleértve az örökbefogadott és nevelt gyermekeket is)

A családegyesítési célú tartózkodási engedély érvényessége

A családtag tartózkodási engedélyének maximális érvényességi idejét a jogszabály úgy határozza meg, hogy nem lehet hosszabb az:

  • eltartó engedélyének érvényességénél (mely az engedély típusától függően eltérő), valamint a
  • kérelmező útlevelének érvényességénél.

A kérelmezéshez szükséges:

  • helyesen kitöltött formula
  • családi kapcsolatot alátámasztó dokumentum
  • magyarországi megélhetés igazolása
  • magyarországi szálláshely meglétének igazolása
  • érvényes egészségbiztosítás
  • eljárási díj megfizetése

A családi kapcsolatokat minden esetben hivatalos okirattal, házassági vagy születési anyakönyvi kivonattal, személyi nyilvántartásból kiadott igazolással kell igazolni. A kibocsátó országtól függően az iratok diplomáciai hitelesítést igényelhetnek. A kérelmezési eljáráshoz minden esetben hiteles magyar fordítás szükséges.

A kérelem benyújtása

Az első kérelem benyújtása vízumkötelezett ország állampolgára esetében személyesen, a származási országa, vagy a tartózkodási helye szerinti országban található magyar konzulátuson történik.

Amennyiben nem vízumkötelezett ország állampolgára turistaként beutazott, az első kérelmét, illetve, ha már Magyarországon tartózkodik, és meghosszabbítja az engedélyét, a hosszabbítási kérelmét online, a bevándorlási hivatal EnterHungary nevű honlapján keresztül igényli.

A családegyesítési célú tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtható az eltartó tartózkodási engedély iránti kérelmével együtt, vagy azt követően bármikor.

Magyar állampolgár családtagjai

Ugyancsak családegyesítési célú tartózkodási engedélyt igényelhet magyar állampolgár nem EGT állampolgárságú családtagja. Ebben az esetben a szabályok némileg eltérőek, mind a kérelmezési eljárás tekintetében, mind a családtag magyarországi munkavállalásának vonatkozásában is.

A kérelmezési folyamatról hivatalos tájékoztatás, a szükséges formanyomtatványok és az eljárási díjak megtalálhatóak az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján.

Ha segítséget szeretne az adminisztrációs folyamatok teljes körű ügyintézésében, keresse cégünket a honlapunkon található bármelyik elérhetőségünkön.