Long-term residence right

Huzamos tartózkodási jogosultság 2024-től

Az új idegenrendészeti törvény (2023. évi XC.) a huzamos tartózkodás fogalmának bevezetésével egységesítette a korábbi bevándorolt és letelepedett státuszokat, de a kapcsolódó jogok tekintetében gyakorlatilag nincsen változás. Várhatóan sokan fognak továbbra is letelepedési engedélyként hivatkozni erre a tartózkodási státuszra.

A törvényváltozás a huzamos tartózkodási joghoz kapcsolódó három engedély típus tekintetében új elnevezéseket vezetett be:

  • Nemzeti tartózkodási kártya – korábban nemzeti letelepedési engedély
  • EU tartózkodási kártya – korábban EK letelepedési engedély
  • ideiglenes tartózkodási kártya – korábban ideglenes letelepedési engedély (EU-n belüli mobilitás speciális esete)

A meghatározott idejű, életvitelszerű magyarországi tartózkodás alapján a fenti engedélyek közül a nemzeti tartózkodási kártya és az EU tartózkodási kártya kérhető. Cikkünkben ezen két huzamos tartózkodási engedéllyel kapcsolatos fontosabb általános információkat és törvényi változásokat gyűjtöttük össze.

A huzamos tartózkodási jogról általában

A huzamos tartózkodási jogállás a harmadik országbeli állampolgárok számára a magyar állampolgárságot megelőzően megszerezhető legmagasabb szintű tartózkodási státusz, mely határozatlan idejű és csak visszavonással szűnhet meg.

A nemzeti, valamint EU tartózkodási kártya okmányának érvényességi ideje 10 év. Ez jelentős változás a korábbi, 5 éves érvényességi időhöz képest.

A nemzeti tartózkodási kártya és az EU tartózkodási kártya birtokosa magyar személyi igazolványt és az állandó lakcím létesítésével plasztik lakcímkártyát szerez.

A jelenleg letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezők az okmány következő hosszabbítása alkalmával már az új törvény szerint kapnak nemzeti vagy EU tartózkodási kártyát, 10 éves érvényességi idővel.

A 2024.01.01. előtt beadott, de még el nem bírált kérelmek esetén is már az új törvény szerint kerülnek az okmányok kiállításra.

A huzamos tartózkodási jogállás megszerzésének feltételei

Mivel a huzamos tartózkodási jogosultság egy magas szintű tartózkodási státusz, a megszerzésének általános feltételeit illetően továbbra is szigorú a jogszabályi környezet és a bírálati gyakorlat.

A kérelmezés feltétele a meghatározott idejű, megszakítás nélküli magyarországi tartózkodás, a megélhetés, lakhatás, egészségbiztosítási jogosultság igazolása. A megélhetést igazoló dokumentumok kiemelkedő jelentőségűek a bírálat során, mert komolyabban ellenőrzi és vizsgálja a hivatal, mint a tartózkodási engedély iránti kérelmeknél.

A szükséges tartózkodási időszak számítása

A nemzeti tartózkodási kártyát, illetve az EU tartózkodási kártyát 3, illetve 5 év folyamatos, megszakítás nélküli magyarországi tartózkodást követően lehet kérelmezni.

A megszakítás nélküli magyarországi tartózkodást a hivatal a kérelmező útlevele, a határellenőrzési rendszer adatai, illetve saját rendszere alapján vizsgálja.

A megszakítás nélküli magyarországi tartózkodásba beleszámítanak azok az évek is, amelyeket a kérelmező a korábban hatályos idegenrendészeti törvény alapján kiadott engedéllyel töltött Magyarországon.

Korábban ebben a kérdésben még nem volt egyértelmű állásfoglalás a hivatalok részéről. Az új törvény átmeneti rendelkezései megfogalmazzák, hogy a korábbi és az új törvény engedély típusai közötti váltás új, első engedély kiadásnak minősül, amely így technikailag megszakítást jelentene a tartózkodásban. Ez alapján arra lehetett számítani, hogy a korábbi tartózkodási évek nem kerülnek beszámításra.

A hivatal állásfoglalása szerencsére úgy alakult ebben a kérdésben, hogy nem veszti el a külföldi a korábbi magyarországi tartózkodási éveit, azok beszámításra kerülnek a nemzeti tartózkodási kártya és az EU tartózkodási kártya kérelmezéséhez szükséges időintervallumba.

A vendégmunkás körbe tartozó engedéllyel rendelkezők helyzete

Az új idegenrendészeti törvény bizonyos tartózkodási engedélyek birtokosai számára kizárja a huzamos tartózkodási jogállás (letelepedés) megszerzésének lehetőségét. Ezen engedély típusok jellemzően a vendégmunkás körbe tartozó engedélyek, a vendég-önfoglalkoztató engedély, valamit a vendégbefektető tartózkodási engedély és kapcsolódóan a családtagok.

A vendégmunkás engedélykör esetében a törvény a nemzeti tartózkodási kártya megszerzésének a lehetőségét zárja ki, az EU tartózkodási kártya pedig azért nem elérhető számukra, mert nincs lehetőség az EU tartózkodási kártyához előírt 5 éves folyamatos magyarországi tartózkodásra. Ennek oka, hogy az engedély típus maximális idején túl a következő okmány csak új, első engedélyként adható ki, így technikailag ez megszakítja a tartózkodást akkor is, ha a kérelmező ténylegesen végig Magyarországon tartózkodott.

Mivel a vendégmunkás tartózkodási engedély, illetve a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek birtokosai között várható olyan eset, hogy a valóságban eltöltenek több, mint 5 évet Magyarországon, állásfoglalást kértünk a hivataltól, hogy jogosultak lehetnek-e EU tartózkodási kártyát kérni. Annak tisztázását kértük, hogy a 3 év elteltével megkért és első engedélyként kiállított tartózkodási engedély megszakítja-e a tényleges magyarországi tartózkodásuk időtartamát. Bízunk benne, hogy egyértelmű állásfoglalás születik a hivatal részéről hamarosan a ebben a kérdésben is.

Kulturális ismereti vizsga

A hírekben már több alkalommal megjelent, hogy 2025.01.01-től bevezetésre kerül a kulturális ismereti vizsga, aminek sikeres teljesítése a huzamos tartózkodási jogállás megszerzésének feltétele. A vizsgát írásban, magyar nyelven kell teljesíteni, ami nagyban megnehezíti a külföldiek számára ezen státusz megszerzését.

A jelenlegi információk alapján a vizsga fő témái Magyarország kultúrája, történelme és jogrendszere.

A kulturális ismereti vizsga jövőbeni bevezetésére tekintettel, valamint arra, hogy a tartózkodási engedéllyel való tartózkodás szabályai is szigorodtak bizonyos esetekben, mindenképpen javasoljuk azon külföldi állampolgároknak a huzamos tartózkodási státusz megszerzésére irányuló kérelem benyújtását még 2024-ben, akik megfelelnek a nemzeti tartózkodási kártya, vagy az EU tartózkodási kártya törvényi feltételeinek.

A kérelmezési folyamatról hivatalos tájékoztatás, illetve a szükséges formanyomtatványok megtalálhatóak az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján: Nemzeti tartózkodási kártya; EU tartózkodási kártya. Az engedély kérelmek eljárási díjairól a tájékoztató itt található.

Kövessen minket Facebook, vagy LinkedIn oldalunkon, hogy azonnal értesüljön az új cikkeinkről.