Tartalom

Mi a Magyar Kártya?

A hosszú távú (90 napnál hosszabb) munkavállalás céljából Magyarországra érkezőknek a munkaviszony megkezdéséhez rendelkezniük kell a megfelelő engedéllyel. Ennek egyik formája a Magyar Kártya, mely magasan képzett munkavállalók, illetve sportokók, előadóművészek és filmgyártásban dolgozók által kérelmezhető engedély fajta. Az engedély típus az összevont engedélyezési eljárás alá tartozó engedélyfajták egyike, mely egyszerre biztosítja a jogot tartózkodásra és munkavállalásra.

Az engedély típust a 2024-től érvényes idegenrendészeti törvény vezette be, mint a magas kompetenciával rendelkezők egyik új engedély típusát.

Kik kérelmezhetik ezt az engedélytípust?

Nem EGT-s állampolgárok, akik teljesítik az alábbi speciális előírásokat:

 • Magas képzettséget igénylő munkakörben dolgoznak
 • Az alábbi feltételek egyike igaz rájuk
  • Informatikai, műszaki, természettudományi területen szerzett felsőfokú végzettséggel vagy zenei, népikultúra szakos tanár végzettséggel rendelkeznek (mind külföldön, mind Magyarországon szerzett diploma elfogadható), vagy
  • hivatásos sportolók, edzők, előadóművészek, filmgyártásban dolgozók

Milyen foglalkoztatási esetekre kérhető Magyar Kártya?

A Magyar Kártya az alábbi esetekben kérhető:

 • Belföldi foglalkoztatóval fennálló helyi munkaszerződéses jogviszonyra
 • Cég vezetője, tulajdonosa által, amennyiben e tisztsége mellett ténylegesen munkát is végez a cégben
 • Akinek magyarországi foglalkoztatására belföldi foglalkoztatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében, harmadik országban letelepedett munkáltatóval fennálló munkaviszonya alapján kerül sor

Mire jogosít a Magyar Kártya?

A Magyar Kártya meghatározott foglalkoztatónál, munkavégzési helyen és pozícióban történő munkavégzésre, valamint az engedély érvényességi ideje alatti magyarországi tartózkodásra jogosítja birtokosát.

Mennyi ideig érvényes a Magyar Kártya?

A Magyar Kártya legfeljebb 3 évre kérhető meg és alkalmanként legfeljebb 3 évvel hosszabbítható. A kiadott engedély érvényességét a hivatal a munkaviszony tervezett hossza alapján határozza meg.

Az engedély érvényességét a fentieken túl a kérelmező útlevele is befolyásolja: a Magyar Kártya érvényességét úgy kell meghatározni, hogy az engedély lejárata után az útlevél még legalább három hónapig érvényes legyen.

Az engedély kérelem elbírálása során a hivatal jogosult az engedélyt a kérelmezett időnél rövidebb időre korlátozni, ha valamilyen körülmény alapján ezt indokoltnak látja (pl. egészségbiztosítás, lakhatás).

Családtagok helyzete

A Magyar Kártya birtokosához csatlakozhatnak Magyarországon a családtajaik is, részükre családegyesítési célú tartózkodási engedélyt állít ki a hivatal a munkavállaló (eltartó) Magyar Kártyája alapján.

Magyarországon a Magyar Kártya birtokosának családtagja csak érvényes, munkavállalásra jogosító engedély birtokában dolgozhat.

A Magyar Kártya igényléssel kapcsolatos speciális követelmények

A Magyar Kártya igénylése során a munkáltató által meghatározott munkakörnek minden részletében meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak:

 • A Magyar Kártya kizárólag az 1-es és 2-es FEOR főcsoportban szereplő munkakörökben igényelhető
 • A munkavállaló felsőfokú szakmai végzettséggel kell rendelkezzen informatikai, műszaki vagy természettudományi területen vagy tanár végzettséggel zenei vagy népikultúra szakon
 • Nem kötelező, hogy a munkakör is ezekhez a szakmai területhez kapcsolódjon, az 1-es és 2-es FEOR főcsoportból szabadon választható munkakör
 • Amennyiben a munkakör betöltéséhez speciális szakmai képesítés az előírás, a munkavállalónak azzal is rendelkeznie kell

A jogszabály egyes foglalkozási területeken felmentést ad a fenti korlátozások alól. Ennek megfelelően Magyar Kártyát kérhet a:

 • hivatásos sportoló vagy hivatásos edző,
 • előadóművész
 • aki nyilvántartásba vett filmgyártó vállalkozásnál dolgozik

Ezekben az esetekben a Magyar Kártya 3-as FEOR főcsoportban szereplő munkakörökben igényelhető.

Fentieken kívül a munkabér meg kell feleljen a munkakör esetén általánosan érvényes bérminimumnak (FEOR szám alapján).

A kérelmezés folyamata

A Magyar Kártya iránti kérelem konkrét állásajánlat birtokában, meghatározott foglalkoztatóra, munkavégzési helyre és pozícióra szóló előzetes megállapodás birtokában nyújtható be.

Az első kérelem benyújtása vízumkötelezett ország állampolgára esetében személyesen, a származási országa, vagy a tartózkodási helye szerinti országban található magyar konzulátuson történik.

Amennyiben nem vízumkötelezett ország állampolgára turistaként beutazott, az első kérelmét online, a bevándorlási hivatal EnterHungary nevű honlapján keresztül igényelheti.

Ha a kérelmező már Magyarországon tartózkodik és meghosszabbítja az engedélyét, a hosszabbítási kérelmét online kell benyújtania. A hosszabbítási kérelmet legkésőbb az érvényességi idő lejárata előtt 40 nappal kell benyújtani.

A Magyar Kártya kérelem elbírálási ideje 70 nap.

Munkahelyváltás

Amennyiben változás áll be a foglalkoztatási adatokban (pozíció, munkavégzési hely), vagy munkahelyváltásra kerül sor, új engedélyt szükséges kérelmeznie a munkavállalónak, amely lehet bármilyen típusú, munkavállalásra jogosító engedély. Csak az OIF engedélyező döntés kiadása után kezdheti meg a munkát az új foglalkoztatási feltételekkel, illetve új munkáltatónál.

A Magyar Kártya birtokosa jogosult belföldön más engedély típusra váltani.

Huzamos tartózkodás lehetősége

A Magyar Kártya birtokosai és családtagjaik kérelmezhetnek huzamos tartózkodási jogosultságok Magyarországon a kapcsolódó feltételek teljesítése esetén.

Amennyiben segítségre van szüksége a Magyar Kártya igénylésében, keresse irodánkat a honlapon található elérhetőségeken.

A kérelmezési folyamatról hivatalos tájékoztatás, illetve a szükséges formanyomtatványok megtalálhatóak az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján.

Az engedély kérelmek eljárási díjairól a tájékoztató itt található.

Legfrissebb cikkeink