guest investor residence permit

Új engedélytípus 2024-től: Vendégbefektetői tartózkodási engedély

A 2024-től hatályba lépő új idegenrendészeti törvény egyik jelentős újítása, hogy létrejött egy olyan engedélytípus, melyet nem EGT állampolgárok magyarországi befektetéssel tudnak megszerezni. A magyar kormány a lehetőséget eredetileg 2024. július 1-jétől biztosította volna, de a 2024.05.11. napján hatályba lépett törvénymódosítással kitolódott a vendégbefektetői tartózkodási engedély megszerzésének lehetősége 2025.01.01-re. A módosítás kis mértékben érintette az engedély megszerzéséhez kapcsolódó részletszabályokat is.

Cikkünkben összefoglaljuk az összes fontos tudnivalót, hogyan lehet megszerezni ezt a kedvező engedélyt, mely több országban ugyancsak létező engedély típus Golden Visa néven.

Mi a vendégbefektetői tartózkodási engedély?

Az engedély megszerzésének egyetlen feltétele a jogszabályban meghatározott befektetési lehetőségek közül valamelyik teljesülése. A befektetéssel a nem EGT állampolgár befektető és családtagjai egy 10 évre szóló tartózkodási engedélyt szereznek, mely egyedüli módon hosszú érvényességi idő a harmadik országbeli állampolgárok esetében elérhető más tartózkodási engedély típusokhoz képest.

Milyen befektetéssel lehet a vendégbefektetői tartózkodási engedélyt megszerezni?

 1. 250.000 euró befektetési jegy vásárlása egy, az MNB által nyilvántartásba vett ingatlanalaptól. Az ingatlan-alapkezelőjének a minősített piaci szereplők jegyzékén szerepelnie kell.
 2. 500.000 euró értékű lakóingatlan vásárlása – a lakóingatlan befektetés esetén még jelenleg sem egyértelmű, hogy az 500.000 eurós összegű befektetés több lakóingatlan értékének összeadásával is elfogadható-e az engedély megszerzéséhez.
 3. 1.000.000 euró összegű adomány közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény részére, mely adomány nem visszatérítendő.

A befektetési lehetőségek közül valószínűleg a lakóingatlan vásárlása lesz a legnépszerűbb befektetés, hiszen amellett, hogy értékálló befektetés, a tulajdonos hasznosítani is tudja a megvásárolt ingatlant, például bérbeadással. A vendégbefektetői tartózkodási engedély megszerzéséhez az idegenrendészeti hatóság csak a 2025.01.01. után vásárolt ingatlant fogadja el. A megvásárolt ingatlanra a tulajdonjogbejegyzés történhet a befektető és azon családtagjai javára is, akik szintén vendégbefektetői tartózkodási engedélyt kérelmeznek. Lakóingatlanba történő befektetés esetén, az ingatlan 5 évig nem elidegeníthető, vagyis korlátozva van az ingatlan eladása, ajándékozása, illetve nem terhelhető meg jelzálogjoggal.

Melyek a vendégbefektetői tartózkodási engedély előnyei?

 1. Hosszú távú, 10 éves érvényességű tartózkodási engedély, mely meghosszabbítható
 2. Család együtt is kérelmezheti
 3. Az engedély megszerzésének és megtartásának nem feltétele a magyarországi tartózkodás
 4. Magyarországi tartózkodás esetén a befektető és családtagja is jogosult korlátozás nélkül munkát vállalni, illetve egyéni vállalkozói tevékenységet folytatni
 5. Vízummentes utazást biztosít a Schengen tagországokba

Vendégbefektetői vízum

A befektetések megvalósítását segíti egy új, speciális vízumfajta, a vendégbefektetői vízum, mely azon harmadik országbeli állampolgárok számára elérhető, akik vendégbefektetői tartózkodási engedélyt szeretnének igényelni Magyarország területén. Ez a vízum legfeljebb 6 hónapig érvényes és többszöri belépésre jogosít Magyarország területére. A magyarországi tartózkodási időt nem korlátozza.

A vízum a konzulátuson kérelmezhető, amennyiben a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy már rendelkezik az engedély megszerzéséhez szükséges befektetések valamelyikével, vagy nyilatkozik a befektetési szándékáról. A befektetési szándék esetén igazolni kell, hogy a befektetéshez szükséges törvényes eredetű összeggel rendelkezik a kérelmező, mely összeg Magyarország területén rendelkezésre áll és átutalható, valamint kötelezettséget kell vállalnia a befektetőnek arra, hogy a vízummal történő beutazást követő 3 hónapon belül valamelyik befektetést megvalósítja.

A tartózkodási engedély kérelem benyújtását megelőző vendégbefektetői vízum felvételével a nem vízumkötelezett harmadik országbeli állampolgárok is élhetnek. Ebben az esetben három hónappal több idő áll rendelkezésére a befektetés megvalósítására.

A kérelmezés folyamata

A kérelem benyújtásakor már igazolni szükséges a befektetés megvalósulását.

A kérelmet 93 napon belül kell benyújtani a Magyarország területére történő első belépést, illetve a befektetés létrejöttét követően.

Nem vízumkötelezett ország állampolgára turistaként be tud utazni a befektetés lebonyolítása és a vendégbefektetői tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtása céljából. Vízumkötelezett ország állampolgárának a befektetést és a vendégbefektetői tartózkodási engedély benyújtását megelőzően úgynevezett vendégbefektetői vízumot szükséges igényelnie, melyet 6 hónapos érvényességgel állít ki a hivatal, ezen érvényességi időn belül van lehetősége a befektetőnek lebonyolítania a befektetést és ezt követően 93 napon belül benyújtania a vendégbefektetői tartózkodási engedély iránti kérelmet.

Az ingatlanbefektetésen alapuló vendégbefektetői tartózkodási engedély kérelmezése során az idegenrendészeti hatóság bekérheti ingatlanforgalmi szakértő szakvéleményét és megtagadhatja az engedély kiadását, vagy meghosszabbítását, amennyiben megállapítást nyer, hogy a vételár és ingatlan értéke között feltűnő értékaránytalanság áll fenn. Ebben az esetben az idegenrendészeti hatóság – a magyar állam nevében eljárva – rendelkezik az elidegenítési és terhelési tilalom törléséről.

A kérelem elbírálási határideje 21 nap.

A kiadott vendégbefektetői tartózkodási engedély érvényessége meghaladhatja a kérelmező útlevelének lejárati dátumát.

Az engedély hosszabbításának lehetősége

A vendégbefektetői tartózkodási engedély újabb 10 évvel meghosszabbítható.

A tényleges magyarországi tartózkodás mértéke nem befolyásolhatja a vendégbefektetői tartózkodási engedély érvényességét, illetve annak megújíthatóságát.

További befektetés nélkül lehetséges a hosszabbítás, amennyiben az engedély megszerzésének alapja ingatlan volt és a tulajdonjog továbbra is fennáll ugyanazon az ingatlanon, valamint, ha az engedélyszerzés pénzbeli adománynyújtáson alapult. Befektetési jeggyel szerzett vendégbefektetői tartózkodási engedély hosszabbításához ismételten 250.000 euró összegű befektetési jegy vásárlása szükséges.

A vendégbefektetői tartózkodási engedély belföldön más típusú tartózkodási engedélyre nem váltható.

Huzamos tartózkodás lehetősége

Ugyan a vendégbefektetői tartózkodási engedély hosszú, 10 éves érvényességgel kerül kiállításra, nem egyenértékű a huzamos tartózkodási joggal. Nyitott kérdés még jelenleg, hogy vendégbefektetői tartózkodási engedély birtokában kérelmezhető-e huzamos tartózkodásra jogosító nemzeti vagy EU tartózkodási kártya.

Miben tudunk segíteni?

Segítjük a teljes folyamatát a vendégbefektetői tartózkodási engedély megszerzésének. A befektetési lehetőségek közül elsősorban az ingatlanbefektetés területén segítjük ügyfeleinket teljes körű ügyintézéssel:

 1. Ingatlanos csapatunk segíti az ügyfél számára tökéletes ingatlan kiválasztását széles ingatlankínálatból, mely megfelel a vendégbefektetői tartózkodási engedély követelményeinek is.
 2. Az adásvételhez kapcsolódó jogi ügyintézések, a tulajdonjog bejegyzéséig.
 3. A vendégbefektetői tartózkodási engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció előkészítése, kérelem benyújtása, a kérelmezési folyamat nyomon követése az engedély kiállításáig.

Amennyiben szeretne ezzel a vonzó magyar befektetői programmal 10 éves vendégbefektetői tartózkodási engedélyt szerezni, keresse irodánkat a honlapon található elérhetőségeken és lépjen velünk kapcsolatba.

Kövessen minket Facebook, vagy LinkedIn oldalunkon, hogy azonnal értesüljön az új cikkeinkről.