Mi a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély?

A hosszú távú (90 napnál hosszabb) munkavállalás céljából Magyarországra érkezőknek a munkaviszony megkezdéséhez rendelkezniük kell a megfelelő engedéllyel. Ennek egyik formája a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély.

Az engedély típus az összevont engedélyezési eljárás alá tartozó engedélyfajták egyike, mely egyszerre biztosítja a jogot tartózkodásra és munkavállalásra.

Ez az engedély a 2024-től bevezetett vendégmunkás engedélyek körébe tartozik, egyike azon engedély típusoknak, melyek lehetővé teszik a munkavállalást Magyarországon.

Kik kérelmezhetnek foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt?

Foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt nem EGT állampolgárok kérelmezhetnek iskolai végzettségtől függetlenül.

Azon nem EGT állampolgárok számára ez a megfelelő engedély típus, akik

  • nem rendelkeznek felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy
  • egyéb szempontból nem felelnek meg a magas kompetenciával rendelkezők által kérhető engedély típusok speciális előírásainak.

Milyen foglalkoztatási esetekre kérhető foglalkoztatási célú tartózkodási engedély?

A foglalkoztatási célú tartózkodási engedély az alábbi esetekben kérhető:

  • Belföldi foglalkoztatóval fennálló helyi munkaszerződéses jogviszonyra
  • Akinek magyarországi foglalkoztatására belföldi foglalkoztatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében, harmadik országban letelepedett munkáltatóval fennálló munkaviszonya alapján kerül sor

Munkaerő-kölcsönzés nem engedélyezett.

Mire jogosít a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély?

A foglalkoztatási célú tartózkodási engedély meghatározott foglalkoztatónál, munkavégzési helyen és pozícióban történő munkavégzésre, valamint az engedély érvényességi ideje alatti magyarországi tartózkodásra jogosítja birtokosát.

Mennyi ideig érvényes a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély?

A foglalkoztatási célú tartózkodási engedély első alkalommal legfeljebb 2 évre kérhető meg, majd legfeljebb 1 további évvel hosszabbítható.

A három év elteltével új, foglalkoztatási célú tartózkodási engedély kiadása (és nem hosszabbítása) iránti kérelem nyújtható be belföldön, legkésőbb az érvényességi idő lejárata előtt 40 nappal.

Az engedély érvényességét a fentieken túl a kérelmező útlevele is befolyásolja: a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély érvényességét úgy kell meghatározni, hogy az engedély lejárata után az útlevél még legalább három hónapig érvényes legyen.

Az engedély kérelem elbírálása során a hivatal jogosult az engedélyt a kérelmezett időnél rövidebb időre korlátozni, ha valamilyen körülmény alapján ezt indokoltnak látja (pl. egészségbiztosítás, lakhatás).

Családtagok helyzete

A vendégmunkás kategóriába tartozó engedélyek birtokosaihoz nem csatlakozhatnak családtagok Magyarországon, ez vonatkozik a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyre is.

Kivétel ez alól, a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély birtokosának Magyarországon születik gyermeke, részükre családegyesítési célú tartózkodási engedélyt állít ki a hivatal a munkavállaló (eltartó) foglalkoztatási célú engedélye alapján.

Ha a családtagnak van önálló tartózkodási jogalapja (pl. munkavállalás, tanulmányok folytatása) akkor kérelmezheti a megfelelő tartózkodási engedélyt.

Az a családtag, aki 2024.01.01-én érvényes családegyesítési célú tartózkodási engedéllyel rendelkezett, engedélyét abban az esetben is folyamatosan meghosszabbíthatja, ha az új törvény alapján, az eltartó részére kiállított tartózkodási engedély típushoz már nem lenne jogosult családtag célú engedélyre.

A foglalkoztatási célú tartózkodási engedély igényléssel kapcsolatos speciális követelmények

Az idegenrendészeti törvény lehetőséget ad az illetékes miniszternek, hogy meghatározza, milyen munkakörökhöz nem kérhető foglalkoztatási célú engedély. Jelenleg nincs érvényben ilyen korlátozás a foglalkoztatási célú tartózkodási engedéllyel betölthető munkakörök vonatkozásában.

A jogszabályok értelmében az illetékes miniszter meghatározhatja azt is, mely országok állampolgárai kérelmezhetnek ilyen engedélyt. Jelenleg nincsen érvényben ehhez az engedély típushoz kapcsolódóan állampolgársági korlátozás, bármely ország állampolgárai kérelmezhetnek foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt.

A kérelmezés folyamata

A foglalkoztatási célú tartózkodási engedély iránti kérelem konkrét állásajánlat birtokában, meghatározott foglalkoztatóra, munkavégzési helyre és pozícióra szóló előzetes megállapodás birtokában nyújtható be.

Amennyiben a kérelmező nem tartózkodik Magyarországon, az első kérelem benyújtása személyesen, a származási országa, vagy a tartózkodási helye szerinti országban található magyar konzulátuson történik.

Amennyiben nem vízumkötelezett ország állampolgára turistaként beutazott, az első kérelmét online, a bevándorlási hivatal EnterHungary nevű honlapján keresztül igényelheti.

Ha a kérelmező már Magyarországon tartózkodik és meghosszabbítja az engedélyét, a hosszabbítási kérelmét online kell benyújtania. A hosszabbítási kérelmet legkésőbb az érvényességi idő lejárata előtt 30 nappal kell benyújtani.

Amennyiben a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély birtokosa az első három év leteltével új foglalkoztatási célú engedélyt kérelmez belföldön, a kérelmét legkésőbb az engedélye lejárata előtt 40 nappal nyújthatja be.

A foglalkoztatási célú tartózkodási engedély iránti kérelem elbírálási ideje 70 nap.

Munkahelyváltás

Amennyiben változás áll be a foglalkoztatási adatokban (pozíció, munkavégzési hely), vagy munkahelyváltásra kerül sor, új, foglalkoztatási célú engedélyt szükséges kérelmeznie a munkavállalónak a maximális érvényességi idő figyelembevételével. Csak az engedély kiadása után kezdheti meg a munkát új foglalkoztatási feltételekkel, illetve új munkáltatónál.

Engedély típus váltás

A foglalkoztatási célú tartózkodási engedély Magyarország területén nem váltható át más típusú engedélyre. Amennyiben a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély birtokosa bármilyen más engedély típusra szeretne váltani, meg kell szakítania a magyarországi tartózkodását és első kérelemként beadnia az új engedély kérelmét (az előző bekezdésben részletezett szabályok szerint). Ilyen esetben az új engedély kérelem akkor adható be, ha a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély már érvényességét vesztette.

Huzamos tartózkodás lehetősége

A huzamos tartózkodás (letelepedés) lehetőségét a törvény kizárja a vendégmunkás engedélyek körébe tartozó engedélyek esetén.

Munkáltatói kötelezettségek vendégmunkás engedélyek körébe tartozó engedéllyel foglalkoztatott munkavállalók esetén

A munkáltató felelőssége, hogy a munkavállaló az engedély lejártát vagy visszavonását követően 6 napon belül elhagyja a Schengen zóna területét.

Ha segítségre van szüksége a Foglalkoztatási célú tartózkodási engedély igénylésében, keresse irodánkat a honlapon található elérhetőségeken.

A kérelmezési folyamatról hivatalos tájékoztatás, illetve a szükséges formanyomtatványok megtalálhatóak az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján.

Az engedély kérelmek eljárási díjairól a tájékoztató itt található.

Legfrissebb cikkeink

Warning: chmod() has been disabled for security reasons in /var/www/settlers.hu/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 46