Tartalom

Mi az EU Kék Kártya?

A hosszú távú (90 napnál hosszabb) munkavállalás céljából Magyarországra érkezőknek a munkaviszony megkezdéséhez rendelkezniük kell a megfelelő engedéllyel. Ennek egyik formája az EU kék kártya, mely kifejezetten a magasan képzett munkavállalók által kérelmezhető engedély típus. Az engedély típus az összevont engedélyezési eljárás alá tartozó engedélyfajták egyike, mely egyszerre biztosítja a jogot tartózkodásra és munkavállalásra.

Az engedélytípust EU irányelv szabályozza, melynek célja, hogy kedvezővé tegye az EU-n kívülről érkező szakemberek számára az európai munkavállalást, valamint elősegítse a szakértelem EU-n belüli áramlását. Az EU irányelve általánosságban fogalmazza meg a közös célokat, a pontos szabályozás kialakítása az egyes tagállamok feladata. Emiatt a kapcsolódó jogokat, ügyintézési folyamatokat érintően akár jelentősebb különbségek is előfordulhatnak a tagállamok között.

Kik kérelmezhetnek EU Kék Kártyát?

Magas szintű képzettséggel rendelkező nem EGT-s állampolgárok, akik ilyen képzettséget igénylő munkakörben terveznek munkát vállalni, valamint a fizetése eléri a törvény által előírt bérminimumot.

Milyen foglalkoztatási esetekre kérhető az EU Kék Kártya?

Az EU kék kártya belföldi foglalkoztatóval fennálló, helyi munkaszerződéses jogviszonyra kérhető.

Munkaerő-kölcsönzés nem engedélyezett.

Mire jogosít az EU Kék Kártya?

Az EU Kék Kártya meghatározott foglalkoztatónál, munkavégzési helyen és pozícióban történő munkavégzésre jogosít a kiállításától számított első évben.

Az első év elteltével az EU Kék Kártya birtokosa tölthet be más pozíciót, vagy akár válthat munkahelyet, erről részletesen a „Munkahelyváltás az EU kék kártyával” pontban írunk.

Mennyi ideig érvényes az EU Kék Kártya?

Az engedély maximális érvényességi ideje 4 év, és alkalmanként legfeljebb 4 évvel hosszabbítható. A kiadott engedély érvényességét a hivatal a munkaviszony tervezett hossza alapján határozza meg.

A jogszabályok meghatározzák, hogy az EU Kék kártyát legalább 2 évre kell kiadni. Ez alól kivétel az az eset, amikor a foglalkoztatás tervezett időtartama rövidebb, mint két év, ebben az esetben az EU Kék Kártya érvényessége a foglalkoztatás tervezett idejénél három hónappal hosszabb lesz.

Az engedély érvényességét a fentieken túl a kérelmező útlevele is befolyásolja: az EU Kék Kártya legfeljebb az útlevél lejáratának napjáig lehet érvényes.

Az engedély kérelem elbírálása során a hivatal jogosult az engedélyt a kérelmezett időnél rövidebb időre korlátozni, ha valamilyen körülmény alapján ezt indokoltnak látja (pl. egészségbiztosítás, lakhatás).

Családtagok helyzete

Az EU Kék Kártya birtokosához csatlakozhatnak Magyarországon a családtajaik is, részükre családegyesítési célú tartózkodási engedélyt állít ki a hivatal a munkavállaló (eltartó) EU Kék Kártyája alapján.

Magyarországon az EU Kék Kártya birtokosának családtagja csak érvényes, munkavállalásra jogosító engedély birtokában dolgozhat.

Az EU Kék Kártya igényléssel kapcsolatos speciális követelmények

Az EU Kék Kártya igénylése során a munkáltató által meghatározott munkakörnek minden részletében meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak:

  • Az EU Kék Kártya kizárólag magas képzettséget igénylő, az 1-es és 2-es FEOR főcsoportban szereplő munkakörökben igényelhető
  • A munkavállaló a munkakörhöz releváns, felsőfokú szakmai végzettséggel kell rendelkezzen (bizonyos esetekben kiváltható igazolt szakmai tapasztalattal)
  • Az EU Kék kártya esetében a törvény bérminimumot határoz meg, melynek ősszege 2024-ben bruttó 773 649 Ft.

Fentieken kívül a munkabér meg kell feleljen a munkakör esetén általánosan érvényes bérminimumnak (FEOR szám alapján).

A kérelmezés folyamata

A korábbi szabályozáshoz képest fontos változás, hogy már első engedélyként is kérhető EU Kék Kártya, vagyis nem feltétele a korábbi magyarországi, vagy EU-n belüli tartózkodás.

Az EU Kék Kártya iránti kérelem konkrét állásajánlat birtokában, meghatározott foglalkoztatóra, munkavégzési helyre és pozícióra szóló előzetes megállapodás birtokában nyújtható be.

Az első kérelem benyújtása vízumkötelezett ország állampolgára esetében személyesen, a származási országa, vagy a tartózkodási helye szerinti országban található magyar konzulátuson történik.

Amennyiben nem vízumkötelezett ország állampolgára turistaként beutazott, az első kérelmét online, a bevándorlási hivatal EnterHungary nevű honlapján keresztül igényelheti.

Ha a kérelmező már Magyarországon tartózkodik és meghosszabbítja az engedélyét, a hosszabbítási kérelmét online kell benyújtania. Az engedély hosszabbítási kérelmet legkésőbb az érvényességi idő lejárata előtt 30 nappal kell benyújtani.

Amennyiben a kérelmező más EU tagországban kiállított EU Kék Kártyával rendelkezik, kérelmét benyújthatja a bevándorlási hivatal EnterHungary nevű honlapján keresztül.

Az EU Kék Kártya iránti kérelem benyújtható foglalkoztató által is a kérelmező személyes jelenléte nélkül, ebben az esetben a kérelmet a bevándorlási hivatal EnterHungary nevű honlapján keresztül kell benyújtani.

Az EU Kék Kártya kérelem elbírálási ideje 60 nap. EU-n belüli mobilitás esetén a bírálati idő 30 nap.

Munkahelyváltás az EU kék kártyával

A 2023. XC. törvény alapján kiadott (2023.12.31. után kérelmezett) EU Kék Kártya lehetővé teszi a birtokosa számára, hogy Magyarországon munkahelyet vagy munkakört váltson, de nem korlátlanul.

A munkahelyváltás legfontosabb kritériuma, hogy az újonnan betöltendő pozíciónak is meg kell felelnie az EU Kék kártya feltételeinek a munkakör, fizetés, illetve a munkavállaló iskolai végzettsége tekintetében is.

A munkakör/munkahely váltási szándékot az EU Kék kártya birtokosa minden esetben köteles bejelenteni az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság felé. Ennek folyamata attól függ, hogy a munkavállaló már több, mint egy éve rendelkezik -e az EU Kék kártyával.

Fontos továbbá, hogy a munkahelyváltás nem lehet korlátlan számú. Az EU Kék kártyát a hivatal visszavonja, ha a kártya birtokosa hosszú ideig nem áll munkaviszonyban vagy, túl gyakran vált munkahelyet.

  • Az EU Kék kártya érvényességi ideje alatt a munkaviszony legfeljebb két alkalommal szűnhet meg.
  • Az EU kék kártya birtokosa a kártya kiadásától számított első két évben egyhuzamban legfeljebb három hónapon keresztül, két év eltelte után egyhuzamban legfeljebb hat hónapon keresztül lehet munkanélküli.

A munkáltatóknak a foglalkoztatás megkezdéséről, illetve megszűnéséről ezekben az esetekben is a szokásos módon kell a bejelentéseiket megtenni az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság felé.

Huzamos tartózkodás lehetősége

Az EU Kék Kártya birtokosai és családtagjaik kérelmezhetnek huzamos tartózkodási jogosultságok Magyarországon a kapcsolódó feltételek teljesítése esetén.

Mobilitás az EU-n belül

Az EU irányelv egyik fontos célja, hogy biztosítsa a szakértelem egyszerű áramlását a tagállamok között. Ennek fényében a magyar szabályozás is biztosít könnyítéseket az EU más tagállamában már érvényes EU Kék Kártyával rendelkező munkavállalók számára. Azon munkavállalók, akik már legalább egy éve EU Kék Kártyával rendelkeznek más EU tagországban, gyorsított eljárásban igényelhetnek Magyarországon ilyen típusú engedélyt.

Az engedély kiadásának többi feltétele ebben az esetben is változatlanul fennáll.

Amennyiben segítségre van szüksége az EU Kék Kártya igénylésében, keresse irodánkat a honlapon található elérhetőségeken.

A kérelmezési folyamatról hivatalos tájékoztatás, illetve a szükséges formanyomtatványok megtalálhatóak az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján.

Az engedély kérelmek eljárási díjairól a tájékoztató itt található.

Legfrissebb cikkeink