Residence permit for employment purposes

Foglalkoztatási célú tartózkodási engedély

Új engedélytípus 2024-től

A foglalkoztatási célú tartózkodási engedély a 2024-től bevezetett vendégmunkás engedélyek körébe tartozik. Azon nem EU állampolgárok részére nyújt lehetőséget magyarországi munkavégzésre, akik nem rendelkeznek felsőfokú iskolai végzettséggel vagy más szempontból nem felelnek meg a magas kompetenciával rendelkezők által kérhető engedélytípusok speciális előírásainak. Tulajdonképpen a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély a munkavállaláshoz kapcsolódó „alap” engedély típus.

A magyar munkaerőpiac védelme érdekében a hatályos jogszabályok több, szigorú szabályt is megfogalmaznak a vendégmunkások foglalkoztatása és hosszú távú tartózkodása kapcsán.

Cikkünkben összefoglaljuk az összes fontos tudnivalót erről az engedélytípusról. Az új bevándorlási törvényről szóló korábbi összefoglaló cikkeink itt és itt érhetők el.

Mi a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély?

A hosszú távú (90 napnál hosszabb) munkavállalás céljából Magyarországra érkezőknek a munkaviszony megkezdéséhez rendelkezniük kell a megfelelő engedéllyel. Ennek egyik formája a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély. Az engedély típus az összevont engedélyezési eljárás alá tartozó engedélyfajták egyike, mely egyszerre biztosítja a jogot tartózkodásra és munkavállalásra.

A foglalkoztatási célú tartózkodási engedély a meghatározott foglalkoztatónál, munkavégzési helyen és pozícióban történő munkavégzésre jogosít.

Milyen eseteben kérhető foglalkoztatási célú tartózkodási engedély?

Két esetben kérhető ez az engedély típus:

  • alkalmazottként, foglalkoztatási jogviszony keretei között, magyar munkáltatónál
  • határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetén, amikor a munkavállaló magyarországi foglalkoztatására belföldi foglalkoztatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében EU-n kívüli munkáltatóval fennálló munkaviszonya alapján kerül sor.

Munkaerő-kölcsönzés nem engedélyezett a foglalkoztatási célú tartózkodási engedéllyel.

Az idegenrendészeti törvény lehetőséget ad az illetékes miniszternek, hogy meghatározza, milyen munkakörökhöz nem kérhető ilyen engedély. Cikkünk megírásakor nincs érvényben korlátozás a foglalkoztatási célú tartózkodási engedéllyel betölthető munkakörök vonatkozásában, de nem kizárható, hogy a jövőben lesz erre vonatkozó korlátozás.

A jogszabályok értelmében az illetékes miniszter meghatározhatja azt is, mely országok állampolgárai kérelmezhetnek ilyen engedélyt. Jelenleg nincsen érvényben ehhez az engedély típushoz kapcsolódóan állampolgársági korlátozás, bármely ország állampolgárai kérelmezhetnek foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt.

Az engedély érvényessége

A foglalkoztatási célú tartózkodási engedély legfeljebb 2 évre kérhető meg és legfeljebb 1 évvel hosszabbítható. Három év elteltével új, foglalkoztatási célú tartózkodási engedély kiadása (és nem hosszabbítása) iránti kérelem nyújtható be belföldön, legkésőbb az érvényességi idő lejárata előtt 40 nappal.

Családtagok helyzete

A vendégmunkás kategóriába tartozó engedélyek birtokosaihoz nem csatlakozhatnak családtagok Magyarországon, ez vonatkozik a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyre is.

Természetesen, ha a családtag is munkát vállalna Magyarországon, vagy más, önálló tartózkodási jogalapja (pl. tanulmányok folytatása) van, a családtagjától függetlenül kérelmezheti a megfelelő tartózkodási engedélyt.

Az a családtag, aki 2024.01.01-én érvényes családegyesítési célú tartózkodási engedéllyel rendelkezett, engedélyét abban az esetben is folyamatosan meghosszabbíthatja, ha az új törvény alapján, az eltartó részére kiállított tartózkodási engedély típushoz már nem lenne jogosult családtag célú engedélyre.

A kérelem benyújtása

Az első kérelem benyújtása vízumkötelezett ország állampolgára esetében személyesen, a származási országa, vagy a tartózkodási helye szerinti országban található magyar konzulátuson történik.

Amennyiben nem vízumkötelezett ország állampolgára turistaként beutazott, az első kérelmét online, a bevándorlási hivatal EnterHungary nevű honlapján keresztül igényelheti.

Ha a kérelmező már Magyarországon tartózkodik és meghosszabbítja az engedélyét, a hosszabbítási kérelmét online kell benyújtania.

Foglalkoztatási célú tartózkodási engedély kérelem nem nyújtható be foglalkoztató útján, csak a munkavállaló kérelmezheti azt.

A foglalkoztatási célú tartózkodási engedély iránti kérelem elbírálási ideje 70 nap.

A munkaviszony az érvényes tartózkodási engedély okmány (plasztik kártya) birtokában kezdhető meg.

Munkahelyváltás és huzamos tartózkodás lehetősége

Amennyiben változás áll be a foglalkoztatási adatokban (pozíció, munkavégzési hely), vagy munkahelyváltásra kerül sor, új, foglalkoztatási célú engedélyt szükséges kérelmeznie a munkavállalónak a maximális érvényességi idő figyelembevételével. Csak az engedély kiadása után kezdheti meg a munkát új foglalkoztatási feltételekkel, illetve új munkáltatónál.

A foglalkoztatási célú tartózkodási engedély Magyarország területén nem váltható át más típusú engedélyre. Amennyiben a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély birtokosa bármilyen más engedély típusra szeretne váltani, meg kell szakítania a magyarországi tartózkodását és első kérelemként beadnia az új engedély kérelmét (az előző bekezdésben részletezett szabályok szerint). Ilyen esetben az új engedély kérelem akkor adható be, ha a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély már érvényességét vesztette.

A huzamos tartózkodás (letelepedés) lehetőségét a törvény kizárja a vendégmunkás engedélyek körébe tartozó engedélyek esetén.

Munkáltatók kötelezettségei vendégmunkások foglalkoztatása esetén

A foglalkoztatási célú tartózkodási engedéllyel, valamint vendégmunkás tartózkodási engedéllyel rendelkező munkavállalók foglalkoztatása esetén a hatályos törvények kimondják, hogy a munkáltató felelőssége, hogy a munkavállaló az engedély lejártát vagy visszavonását követően 6 napon belül elhagyja a Schengen zóna területét.

Ha segítségre van szüksége a Foglalkoztatási célú tartózkodási engedély igénylésében, keresse irodánkat a honlapon található elérhetőségeken.

A kérelmezési folyamatról hivatalos tájékoztatás, illetve a szükséges formanyomtatványok megtalálhatóak az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján. Az engedély kérelmek eljárási díjairól a tájékoztatóitt található.

Kövessen minket Facebook, vagy LinkedIn oldalunkon, hogy azonnal értesüljön az új cikkeinkről.