Filling the new residence permit application

Az új, 2024-es bevándorlási törvény részletei a kihirdetett háttérjogszabályokkal

2024.02.29-én kihirdetésre kerültek a harmadik országbeli állampolgárok tartózkodását és munkavállalását szabályozó új, 2023. évi XC. törvényt (Btátv.) kiegészítő jogszabályok, továbbá módosultak korábbi kapcsolódó jogszabályok.

Ezek alapján 2024.03.01-től újra indult az idegenrendészeti hivatalban, illetve a konzulátusokon a tartózkodási engedély kérelmek fogadása. Az EnterHungary rendszerben online is kérelmezhetőek az új engedély típusok.

Átmeneti rendelkezések

A korábbi törvény alapján kiadott engedélyek hosszabbítása

A 2023. évi XC. törvény átmeneti rendelkezései meghatározzák, hogy a korábban kiadott tartózkodási engedélyek lejáratakor már csak az abban részletezett engedély típusok kérelmezhetőek.

A régi és az új törvény által meghatározott engedély típusok közötti váltás miatt nem minősül hosszabbításnak, minden új engedély első engedélyként kerül kiállításra, még azokban az esetekben is, ahol nincs engedély típus változás (pl. családtagok).

Ez a szabályozás befolyásolja a huzamos tartózkodási jogosultság (letelepedés) megszerzésének lehetőségét is, ugyanis az új törvény szerinti engedély kiállításával a korábbi évek nem számítanak bele a Magyarországon töltött időbe.

Az előző törvény alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezők az új engedély iránti kérelmet legkorábban a lejárat előtt 45 nappal nyújthatják be. Munkavállaláshoz kötődő engedélyek esetén a 45 napos benyújtási korlátozás nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor változik a munkavállaó munkaköre, munkavégzési helye, vagy foglalkoztatót vált a munkavállaló.

Az új engedély iránti kérelmeket legkésőbb a lejárat előtt 30 nappal kell benyújtani. Kivételek ez alól a 2024. márciusban lejáró engedélyek, ezek esetében az új kérelmet legkésőbb az engedély lejáratának napján kell beadni.

A kérelem benyújtásakor fizetendő eljárási díj is az első kérelem beadásához kapcsolódó, magasabb összeg.

Munkavégzés a kérelmezési eljárás alatt

A munkavállaló tovább foglalkoztatható ideiglenes tartózkodási engedéllyel, amennyiben az új törvény alapján megkért munkavégzésre jogosító tartózkodási engedély iránti eljárás alatt lejár jelenlegi engedélye. A tovább foglalkoztatás feltételei:

 • korábban is munka végzésére jogosító tartózkodási engedéllyel rendelkezett
 • nem változott a foglalkoztató, munkakör, munkavégzési hely

Amennyiben a munkaköri adatokban változás történt, a korábbi engedély lejártával a munkavállalót ki kell léptetni. Az új engedélye kiadása után állhat újra munkába, az abban részletezett pozícióban.

Családtagok helyzete

A családtagok lehetőségeit is jelentősen befolyásolja az új törvény. Bizonyos engedély típusokhoz – jellemzően a vendégmunkás esetkörhöz – nem kapcsolódhat családtag engedély, a felsőfokú végzettséghez kötött engedélytípusokhoz viszont igen.

Előző cikkünkben még nyitott kérdésként merült fel, hogy csatlakozhat -e új családtag olyan munkavállalóhoz, akinek az előző törvény szerint kiadott, munkavállalási célú tartózkodási engedélye van. Ebben az idegenrendészeti hivatal pozitívan alakította állásfoglalását, így hozzájuk kapcsolódóan 2024.03.01-ét követően is benyújthat a hozzátartozó első családtag célú tartózkodási engedély iránti kérelmet.

Az a családtag, aki az új törvény hatálybalépésekor érvényes családegyesítési célú tartózkodási engedéllyel rendelkezett, engedélyét abban az esetben is meghosszabbíthatja, ha az új törvény alapján, az eltartó részére kiállított tartózkodási engedély típushoz már nem lenne jogosult családtag célú engedélyre.

FONTOS: Az élettársi kapcsolat a törvény értelmében nem minősül családi kapcsolatnak, ezért élettársak nem kérelmezhetnek családegyesítési célú tartózkodási engedélyt. Az „Egyéb” célú tartózkodási engedély típus megszüntetésével a jövőben élettársi kapcsolat alapján nem adható ki tartózkodási engedély.

Engedély típusok

A korábbi cikkünkben több, foglalkoztatáshoz kapcsolódó engedély típusról is írtunk, mely esetekben alkalmazandók. Most a legfontosabb engedély típusokról adunk részletesebb leírást.

Vendégmunkások

A vonatkozó rendelet alapján 2024 évben kiadható vendégmunkás tartózkodási engedélyek és foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek száma összesen legfeljebb 65 000, de nem haladhatja meg a KSH által mért, üres álláshelyek átlagos számát.

Foglalkoztatási célú tartózkodási engedély

Alábbi esetekben kérhető:

 • Munkaszerződéssel történő foglalkoztatás;
 • Amikor a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatására, belföldi foglalkoztatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében harmadik országban letelepedett munkáltatóval fennálló munkaviszonya alapján kerül sor- ebben az esetben a magyar céggel nem jön létre munkaszerződéses jogviszony.

Az engedély legfeljebb 2 évre kérhető meg és legfeljebb 1 évvel hosszabbítható, így a maximális teljes tartózkodás Magyarországon foglalkoztatási célú engedéllyel 3 év. Három év elteltével új, foglalkoztatási célú tartózkodási engedély kiadása (és nem hosszabbítása) iránti kérelem nyújtható be az érvényességi időn belül, belföldön.

Az érvényességi idő alatt, vagy annak lejártát követően más jogcímen tartózkodási engedély iránti kérelem belföldön nem nyújtható be.

Munkáltató, munkakör, vagy munkavégzési hely megváltozása esetén új engedélyt kell igényelni, a maximális érvényességi idő figyelembevételével.

A munkavállalóhoz családtagok nem csatlakozhatnak.

A kérelem elbírálási határideje 70 nap.

A foglalkoztatási célú engedély tekintetében:

 • jelenleg nincs korlátozás a kérelmező állampolgárságát tekintve
 • nincsenek kizárt foglalkozások (FEOR számok)
Munkáltatói kötelezettségek vendégmunkások foglalkoztatása kapcsán

Speciális szabályok kerültek bevezetésre a foglalkoztatási célú tartózkodási engedéllyel történő munkaviszony megszűnésével összefüggésben:

 • Amennyiben a munkaviszony megszűnik a tartózkodási engedély érvényességi idején belül, a foglalkoztatónak ezt 5 napon belül be kell jelentenie az OIF felé. Ilyen esetben a munkavállaló tartózkodási engedélye automatikusan érvényét veszti a foglalkoztató bejelentésétől számított 6. naptól.
 • A foglalkoztató köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállaló a munkaviszony bármilyen okból történő megszűnése után legkésőbb a 6. napon elhagyja Magyarország területét – ha ez nem teljesül, az idegenrendészeti hatóság a foglalkoztatót 5 millió forint bírsággal sújthatja.
 • Adott esetben a foglalkoztató a kiutasítási, illetve kiutaztatási költségeket is köteles állni.

Magas kompetenciával rendelkezők engedély típusai

Ebbe a csoportba tartozó engedély típusok közös jellemzői
 • Olyan harmadik országbeli állampolgár kérelmezheti, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik és olyan munkakörben dolgozik, amelyhez erre a végzettségre szükség van.
 • Ezen engedély típusokkal hosszabb idejű tartózkodás is lehetséges Magyarországon
 • Családtagok számára is lehet engedélyt kérelmezni.
 • Nincs korlátozás az évente kiadható engedélyek számát illetően
 • Nincs korlátozás a kérelmező állampolgársága alapján
Magyar kártya

Alábbi esetekben kérhető:

 • Felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban történő munkavégzésre kérhető
 • Cég vezetője, tulajdonosa által igényelhető, aki e tisztsége mellett ténylegesen munkát is végez a cégben
 • Akinek magyarországi foglalkoztatására belföldi foglalkoztatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében, harmadik országban letelepedett munkáltatóval fennálló munkaviszonya alapján kerül sor
 • Hivatásos sportolók és edzők, előadóművészek, valamint filmgyártásban dolgozók számára is kérhető

Érvényessége legfeljebb 3 év, mely alkalmanként legfeljebb 3 évvel hosszabbítható.

A kérelem elbírálási határideje 70 nap.

A munkakörökkel kapcsolatban fontos figyelembe venni:

 • A kultúráért és innovációért felelős miniszter közleményében (a vonatkozó közlemény száma a hírlevél végén) jelentősen korlátozta azokat a területeket, melyekre Magyar Kártya kérhető. A korlátozás azt szabja meg, mely területeken szerzett végzettségek fogadhatóak el az engedély kiadásához. Ezek a területek: informatikai, műszaki és természettudományi.
EU kék kártya

Felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban történő munkavégzésre kérhető engedély. Ez az engedély típus már korábban is létezett, de több, jelentős változás is van a feltételekben:

 • Már első kérelemként is kérelmezhető EU Kék Kártya, megszűnt az elvárás a korábbi magyarországi, vagy EU-n belüli tartózkodási időre vonatkozóan.
 • A kérelmezőnek a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai képesítéssel, vagy jogszabály szerinti meghatározott idejű releváns magas szintű szakmai képzettséggel kell rendelkeznie.
 • Az EU Kék Kártya birtokosa 1 év után szabadon tud munkát vállalni Magyarországon.

Legfeljebb 4 évre állítható ki, meghosszabbítható.

A kérelem elbírálási határideje 60 nap.

Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély (VBÁ)

Érdemi változás ennél az engedélytípusnál nincsen. A korábbi feltételek alapján kérelmezhető, vezető, szakértő, illetve gyakornok pozíciókra.

Maximális időtartama vezető, illetve szakértő pozíció esetén 3 év, gyakornok pozícióban 1 év. A maximális időtartamon túl belföldön nem hosszabbítható. A maximális időtartamon túl belföldön nem hosszabbítható.

Fontos, hogy a 2024. március 01. után megkért VBÁ engedély iránti kérelemnél, bár technikailag első engedély kiadásnak minősül, az ezt megelőzően VBÁ engedéllyel Magyarországon töltött idő is beleszámít a maximálisan kérhető időbe.

A kérelem elbírálási határideje 70 nap.

Kutató célú tartózkodási engedély

Érdemi változás ennél az engedélytípusnál nincsen. Feltétele:

 • A kutató doktori fokozattal, vagy doktori programban való részvételre jogosító felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
 • Akkreditált kutatószervezetnek kell lennie a fogadó félnek
 • Kutatómunkára szóló fogadási megállapodást kell csatolni a kérelemhez

Érvényessége legfeljebb 2 év, mely alkalmanként legfeljebb 2 évvel hosszabbítható.

Speciális foglalkoztatási engedély típusok

Kiküldetés

Az EU-n belül magyarországi kiküldetésben lévő munkavállalók számára kiadható engedély típus.

A kérelmező:

 • valamely EU tagállamban munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, mely a kiküldetés teljes ideje alatt érvényes
 • kiküldő vállalkozással munkaviszonyban áll a kiküldetés időtartama alatt
 • Magyarországon korlátozott ideig dolgozik az alábbi esetek egyikének megfelelően:
  • a kiküldő és a fogadó magyar cég közötti szolgáltatási szerződés alapján,
  • cégcsoporton belüli kiküldetés
  • munkaerő-kölcsönzés keretein belül

Érvényessége legfeljebb 2 év (hosszabbítani csak ezen érvényességi időn belül lehet), nem haladhatja meg a küldő EU tagállam által kiállított tartózkodási engedély érvényességét.

A kérelem elbírálási határideje 21 nap.

Nemzeti kártya

Szerb és ukrán állampolgárok számára kialakított engedély típus, mely a korábbi hiányszakmás foglalkoztatásnak felel meg.

 • Szerb és ukrán állampolgárok kérhetik
 • Bármilyen foglalkoztatásban kérhető, a hiányszakmás lista kivezetésre került

Munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás is lehetséges, bármilyen munkakörben.

Az első nemzeti kártya érvényessége legfeljebb 2 év, amely alkalmanként 3 évvel hosszabbítható.

A Munkaügy nem jár el szakhatósági szervként a kérelmezési eljárásban.

A kérelem elbírálási határideje 21 nap.

Nincs változás abban, hogy ukrán és szerb állampolgár foglalkoztatása engedély nélkül megkezdhető 90 napos munkaszerződéssel, adóazonosító jel és TAJ szám birtokában, Munkaügyi bejelentéssel. (Feltéve, hogy a munkavállaló korábban még nem dolgozott Magyarországon, vagy a korábbi magyarországi munkaviszonya óta eltelt fél év és a munkakezdést megelőző 6 hónapon belül nem tartózkodott Schengen területen). A foglalkoztatás megkezdésével párhuzamosan pedig elindítható a Nemzeti Kártya iránti kérelem.

Vendég önfoglalkoztató tartózkodási engedély

Az új jogszabályi környezetben megszűnt a korábbi, ún. „jövedelemszerző célú” tartózkodási engedély kategória, melyet egyéni vállalkozóként vagy cég vezető tisztségviselője esetében lehetett kérelmezni. Helyette a vendég önfoglalkoztató tartózkodási engedély került számukra bevezetésre, jóval szigorúbb feltéteket támasztva a korábbiakhoz képest.

 • Fontos kritérium, hogy a vezető tisztségviselő egyben a gazdasági társaság tagja is
 • A gazdasági társaság működésével kapcsolatban elvárt:
  • A cég legalább hat hónapja folyamatosan, megszakítás nélkül legalább öt magyar vagy EU állampolgárt ténylegesen foglalkoztasson teljes munkaidőben, vagy
  • A kérelmező magyarországi tartózkodása a cég működése szempontjából elengedhetetlen, és a kérelemhez csatolt dokumentáció alapján valószínűsíthető, hogy a cég a kérelmező megélhetését is biztosító bevételt fog elérni.

Első kiállításkor maximum 1 éves érvényességgel kérhető, hosszabbításnál az összesített érvényesség a 3 évet nem haladhatja meg.

Családtag nem tud csatlakozni.

Magyarországon tanulók munkavállalása

A Magyarországon felsőfokú tanulmányokat folytatók számára továbbra is tanulmányi célú tartózkodási engedélyt állítanak ki. Ehhez az engedélyhez kapcsolódóan a diák munkavállalás lehetősége változatlanul fennáll (szorgalmi időszakban heti 30 óra, azon kívül heti 40 óra), azonban a foglalkoztató részéről plusz bejelentési kötelezettség került bevezetésre.

Fontos változás, hogy tanulmányi célú engedélyhez kapcsolódóan már nem kérhető családtagok számára engedély.

A tanulmányok elvégzése után továbbra is lehetőség van álláskeresési és vállalkozásindítási célból engedélyt kérni. Az ilyen engedéllyel rendelkezők felvétele és beléptetése esetén figyelembe kell venni, hogy engedélyük belföldi kérelmezéssel csak alábbi engedélytípusokra váltható át:

 • Magyar kártya
 • EU kék kártya
 • Vendég önfoglalkoztató tartózkodási engedély

Változások az ügyintézés folyamatában

A tartózkodási engedély kérelmezés szabályaiban több, jelentős változás is történt. Az ügyfeleink számára legfontosabb változásokat alábbiakban gyűjtöttük össze:

 • Bizonyos tartózkodási engedély típusok már foglalkoztató útján is benyújthatóak az Enter Hungary rendszerén keresztül, az első kérelmezéskor is. Az alapesetben konzulátuson benyújtandó kérelmek esetében ez mindenképpen egyszerűsíti a kérelmezési folyamatot, mert a kérelmezőnek nem kell személyesen megjelennie a konzulátuson benyújtás céljából. Főbb ilyen engedély típusok: EU Kék Kártya, Nemzeti Kártya, vállalaton belüli áthelyezés és kutatás célú tartózkodási engedély, illetve a hozzájuk csatlakozó családtagok, valamint vendégmunkás-tartózkodási engedély
 • A kormánnyal stratégiai partnerségi megállapodással rendelkező munkáltatók kedvezményei megszűntek. A jövőben a hozzájuk tartozó engedély kérelmek bírálati határideje nem rövidebb.
 • A törvény alapján a kérelmekben született döntésről nem minden esetben ad ki határozatot a hivatal.
 • A munkakezdés az elkészült engedély kártya birtokában lehetséges, ami meghosszabbíthatja a folyamatot.
 • A munkáltatók bejelentési kötelezettségei tekintetében is történtek lényeges változások, bővült az esetek köre, illetve változtak a határidők.

Kövessen minket Facebook, vagy LinkedIn oldalunkon, hogy azonnal értesüljön az új cikkeinkről.