new immigration law

Az új 2024-es bevándorlási törvény részletei

Összefoglaló a munkavállaláshoz kapcsolódó változásokról

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk 2024.01.01. napjától hatályos a harmadik országbeli állampolgárok tartózkodását és munkavállalását szabályozó új, 2023. évi XC. törvény.

A törvény végrehajtási rendelete, valamint a törvényhez kapcsolódó kiegészítő rendeletek még kihirdetésre várnak ezért a Bevándorlási Hivatal (OIF) 2024.02.29-ig nem fogad be tartózkodási engedély iránti kérelmeket, illetve a folyamatban lévő kérelmekben az eljárást felfüggesztette.

Cikkünkben összegyűjtjük a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalását érintő legfontosabb változásokat és új engedélytípusokat, hangsúlyozva, hogy sok esetben még nem ismertek az eljárások részletes szabályai a háttérszabályok hiányában. Várhatóan más, jelenleg hatályos kapcsolódó szabályozásokban is lesznek változások.

1. Általános információk az új bevándorlási törvényről

A nem EU állampolgárok esetében fontos változások léptek hatályba az összevont tartózkodási eljárásban. Több új engedélytípus került bevezetésre a kereső tevékenység folytatása tekintetében.

Az eddig leggyakrabban kiállított, munkavállalási célú tartózkodási engedély a korábbi formájában megszűnt. Helyette az új törvény több, specifikus engedély típust vezet be.

Munkavállalás területén a korábbi törvényhez hasonló feltételekkel maradt fenn a vállalaton belüli áthelyezés célú engedély, illetve az EU Kék Kártya.

A jelenleg munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel rendelkezők a hosszabbítás során már csak az új törvényben meghatározott engedély típusokat kérelmezhetik. A hosszabbítás – amennyiben a a foglalkoztatási feltételek nem változnak – legkorábban a lejárat előtt 45 nappal kezdeményezhető.

Az új törvényben nem szerepel az egyéb célból kiállított tartózkodási engedély, így kérdéses, hogy például élettársi kapcsolat alapján, vagy olyan „egyéb esetekben”, melyek nem illeszthetők a törvény által meghatározott tartózkodási célok valamelyikébe, kérelmezhető lesz-e tartózkodási engedély.

Családtagok

Az új törvény a családtagok helyzetét is jelentősen befolyásolja. Bizonyos engedély típusokhoz nem kapcsolódhat családtag engedély, ilyenek pl. a vendégmunkás engedélyek vagy a tanulmányi célú tartózkodási engedély.

Aki az új törvény hatálybalépésekor érvényes családegyesítési célú tartózkodási engedéllyel rendelkezett, engedélyét abban az esetben is meghosszabbíthatja, ha az új törvény szerint már nem lenne jogosult családtag célú tartózkodásra.

A törvény alapján nyitott kérdés, hogy érvényes munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel rendelkező eltartóhoz 2024.03.01-ét követően hozzátartozó benyújthat-e első családtag célú tartózkodási engedély iránti kérelmet.

2. Engedély típusok - Munkavállalás

Az új törvény három fő kategóriára bontja a munkavállalásra jogosító engedélyek körét:

Munkavégzés vendégmunkásként
 • Szezonális munkavégzés
 • Beruházás megvalósítása céljából
 • Foglalkoztatás céljából
 • Munkavégzés minősített kölcsönadói vagy kedvezményes státusszal rendelkező foglalkoztató által
Magas kompetenciával rendelkezők
 • Magyar kártya
 • EU kék kártya
 • VBÁ engedély
 • Kutató célú tartózkodási engedély
 • Vállalati kártya
Szerb és ukrán munkavállalók
 • Nemzeti kártya
Egyéb engedély típusok
 • Ideiglenes tartózkodási engedély „Working holiday”
 • Nemzeti érdek
 • Gyakornok
 • Vendégbefektető
 • Vendég önfoglalkoztató

2.1. Vendégmunkások

A vendégmunkás csoportba tartozó engedélyek közös jellemzője, hogy birtokosaik csak korlátozott ideig tartózkodhatnak Magyarországon, az engedélyek a maximális érvényességi időn túl nem hosszabbíthatóak.

Családtagok nem kísérhetik őket, illetve a vendégmunkások számára a huzamos tartózkodásra jogosító engedélyek (korábban letelepedési engedély) nem elérhetőek.

A vendégmunkások foglalkoztatása kapcsán a munkáltatókra is új kötelezettségeket ró a törvény: a munkáltató felelőssége, hogy a vendégmunkás az engedély lejáratát vagy a munkaviszony megszűnését követően elhagyja Magyarországot.

A vendégmunkás engedélyek kapcsán rendeletekben szabályozásra kerül majd, hogy mely foglalkozásokban milyen állampolgárságú személyek kérelmezhetik ezeket, illetve, hogy évente összesen hány ilyen engedély adható ki. Ezek a rendeletek cikkünk megjelenéséig még nem kerültek kihirdetésre.

A vendégmunkás kategóriában alábbi engedély típusok elérhetőek:

 • Szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély: Szezonális munkavégzés, 12 hónapon belül legfeljebb 6 hónap időtartamban
 • Beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély: olyan beruházások megvalósítása kapcsán állítható ki, ahol a foglalkoztató a beruházás megvalósításáról szerződést kötött a Kormánnyal, vagy annak támogatási ajánlatát elfogadta, illetve rendelkezik előzetes csoportos munkavállalási jóváhagyással. Érvényességi ideje legfeljebb 3 év.
 • Foglalkoztatási célú tartózkodási engedély: foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban történő munkavégzésre kérhető. Az engedély érvényessége legfeljebb 2 év, ami legfeljebb 1 évvel hosszabbítható, a maximális teljes tartózkodás Magyarországon 3 év.
 • Vendégmunkás tartózkodási engedély: foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban történő munkavégzés, ideértve a munkaerő-kölcsönzést is. A foglalkoztatónak minősített kölcsönbeadói vagy kedvezményes foglalkoztatói státusszal kell rendelkeznie. Az engedély érvényessége legfeljebb 2 év, ami legfeljebb 1 évvel hosszabbítható, a maximális teljes tartózkodás Magyarországon 3 év.

2.2. Magas kompetenciával rendelkezők

Az ebbe a csoportba tartozó engedély típusok közös jellemzője, hogy birtokosuk felsőfokú (vagy bizonyos esetekben magas szintű, releváns) végzettséggel rendelkezik, és olyan munkakörben dolgozik, amelyhez erre a végzettségre szükség van.

Ezen engedély típusokkal hosszabb idejű tartózkodás is lehetséges Magyarországon, valamint lehetséges a családtagok számára is engedélyt kérelmezni.

 • Magyar Kártya: felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban történő munkavégzésre kérhető, valamint cég vezetője, tulajdonosa által igényelhető ilyen engedély, aki e tisztsége mellett ténylegesen munkát is végez a cégben. Érvényessége legfeljebb 3 év, mely alkalmanként legfeljebb 3 évvel hosszabbítható.
 • EU kék kártya: a kérelmezőnek a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai képesítéssel, illetve képzettséggel kell rendelkeznie. Legfeljebb 4 évre állítható ki, meghosszabbítható.
 • Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély: foglalkoztatási vagy képzési célú ideiglenes kiküldetés, mely egy vállalatcsoporthoz tartozó cégek között valósul meg. Maximális időtartama vezető, illetve szakértő pozíció esetén 3 év, gyakornok pozícióban 1 év.
 • Kutató célú tartózkodási engedély: akkreditált kutatószervezetnél történő kutatómunka esetén. A kutató doktori fokozattal, vagy doktori programban való részvételre jogosító felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Érvényessége legfeljebb 2 év, mely alkalmanként legfeljebb 2 évvel hosszabbítható.
 • Vállalati kártya: a Kormány által rendeletben meghatározott, vagy a Kormánnyal betelepülési szerződést kötött vállalkozás vezetője vagy munkavállalója kérelmezheti. Érvényessége legfeljebb 4 év, mely alkalmanként legfeljebb 4 évvel hosszabbítható. Más engedélytípusra nem váltható. Érvényessége legfeljebb 4 év, mely alkalmanként legfeljebb 4 évvel hosszabbítható. Más engedély típusra nem váltható.

2.3. Szerb és ukrán munkavállalók

Speciális engedélytípussal, egyszerűsített módon foglalkoztathatóak továbbra is. Az új törvény nem tesz említést arról, hogy külön rendelet határozná meg, mely munkakörök esetében kérhető Nemzeti kártya. A végrehajtási rendelettel válik biztossá, hogy valóban kiterjesztésre került-e az egyszerűsített foglalkoztatás minden munkakörre az ukrán, valamint szerb állampolgároknál és nem csak a hiányszakmás munkakörök esetében áll fenn a kedvezményes foglalkoztatás.

 • Nemzeti kártya: szerb és ukrán állampolgárok foglalkoztatásához szükséges engedély, amellyel munkaerő-kölcsönzés is lehetséges. Az első nemzeti kártya érvényessége legfeljebb 2 év, amely alkalmanként 3 évvel hosszabbítható. Ez a kártya egyszerűsíti a foglalkoztatási folyamatot, rugalmasságot és könnyedséget kínálva a szóban forgó nemzetek állampolgárainak alkalmazásához.

2.4. Egyéb esetek

 • Working holiday: ideiglenes tartózkodási engedély az ideiglenesen munkát vállaló turistákra vonatkozó nemzetközi szerződések alapján. Érvényességi idejét az adott országgal kötött nemzetközi szerződés szabályozza, nem hosszabbítható. Elsődleges tartózkodási cél a munkavállalás nem lehet.
 • Nemzeti érdekből kiállított tartózkodási engedély: az illetékes miniszter döntése alapján kerülhet kiadásra nemzeti, gazdasági, tudományos, kulturális vagy sport érdekből. A tartózkodás célja munkavállalás. Érvényessége legfeljebb 3 év, mely alkalmanként legfeljebb 3 évvel hosszabbítható.

Azok számára, akik nem munkaviszony keretei között dolgoznak Magyarországon, az alábbi lehetőségek állnak fenn:

 • Vendégbefektető tartózkodási engedély 2024.07.01-től lép hatályba. A törvény részletezi, hogy milyen nemzetgazdasági érdekhez fűződő befektetésekre tekintettel kérelmezhető. Érvényessége 10 év, 10 évvel meghosszabbítható.
 • Vendég önfoglalkoztató tartózkodási engedély: jogi személy vezető tisztségviselője, vagy egyéni vállalkozói tevékenységet folytató, nem EU állampolgár kérheti. Első kiállításkor maximum 1 éves érvényességgel, hosszabbításnál az összesített érvényesség a 3 évet nem haladhatja meg.

A törvényhez kapcsolódó kiegészítő jogszabályok kihirdetését figyelemmel kísérjük és a kapcsolódó részletszabályokat beépítjük összefoglalónkba.

Kövessen minket Facebook, vagy LinkedIn oldalunkon, hogy azonnal értesüljön az új cikkeinkről.