Reporting obligations related to foreign employees

Külföldi munkavállalókhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettségek

Útmutató a munkáltatók bejelentési kötelezettségeinek teljesítéséhez

A külföldi munkavállalók magyarországi foglalkoztatása a szükséges engedélyek (pl. munkavállalási célú tartózkodási engedély) beszerzésén túl még további adminisztrációs teendőkkel is jár a munkáltató részéről. A nem magyar állampolgárok foglalkoztatásához minden esetben kapcsolódik foglalkoztatói bejelentési kötelezettség az illetékes hivatalok felé, cikkünk ezek teljesítéséhez nyújt segítséget a munkáltatóknak.

Fokozott figyelemmel kell eljárniuk a Munkáltatóknak a külföldiek foglalkoztatásához kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése tekintetében, hiszen az elmaradt, vagy helytelenül benyújtott bejelentéseknek akár bírság is lehet a következménye.

A foglalkoztatói bejelentéseket a körülmények függvényében az illetékes Munkaügyi Hivatal, illetve a Bevándorlási Hivatal (OIF) felé kell megtenni.

Munkaügyi Hivatali bejelentések

Engedélymentes foglalkoztatási esetkörökben be kell jelenteni a foglalkoztatás megkezdését és befejezését az illetékes Munkaügyi Hivatal felé.

A bejelentés benyújtásának határideje: a külföldi munkavállaló munkaviszonyának kezdő dátumát a foglalkoztatás megkezdése előtti napon, de legkésőbb a napján, a befejezését legkésőbb a foglalkoztatás megszűnésének napján, vagy előtte, de legkésőbb a megszűnést követő munkanapon kell bejelenteni.

Az engedélymentes foglalkoztatás főbb esetkörei:

  • EGT állampolgár foglalkoztatása
  • olyan nem EGT állampolgár, akinek EGT állampolgár családtagja alapján tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya került kiállításra
  • olyan nem EGT állampolgár, aki letelepedési (lehet nemzeti, EK letelepedés, valamint ideiglenes letelepedési engedély), bevándorlási engedéllyel rendelkezik
  • olyan nem EGT állampolgár, aki tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik (a szorgalmi időszakban hetente legfeljebb harminc órában, szorgalmi időszakon kívül – évente legfeljebb kilencven napon vagy hatvanhat munkanapon – teljes munkaidőben)
  • olyan nem EGT állampolgár esetében, akinek a házastársa magyar állampolgár
  • ukrán, szerb állampolgárok hiányszakmás munkakörben történő foglalkoztatása
  • menekült státuszban lévő külföldi

A foglalkoztatói bejelentés anonim, a munkavállalóról személyes adatot nem tartalmaz.

Az OIF (Bevándorlási Hivatal) felé fennálló Munkáltatói bejelentési kötelezettség alábbi esetköröket foglalja magában.

EGT állampolgárok foglalkoztatása esetében

A foglalkoztatás megkezdését nem kell bejelenteni, csak a megszűnést. A bejelentés benyújtásának határideje: a foglalkoztatás megszűnését követő 3 munkanapon belül kell a bejelentést megtenni.

Nem EGT állampolgárok foglalkoztatása esetében

Bejelentést kell tenni a munkaviszony létrejöttéről, illetve arról is, ha a külföldi foglalkoztatása előbb megszűnik, mint ahogy a munkavállalásra feljogosító tartózkodási engedélye lejár, vagy az engedélyezést követően meghiúsult a munkaviszony.

A bejelentés benyújtásának határideje:

  • A munkaviszony létrejöttéről a bejelentést 5 napon belül kell megtennie a munkáltatónak.
  • A munkaviszony megszűnését / meghiúsulását szintén 5 napon belül kell bejelentenie a munkáltatónak.

Az OIF felé történő bejelentések során szükséges megadni a munkavállaló személyes adatait.

Mind a foglalkoztatás megkezdéséről szóló tájékoztatás fontos információ az OIF számára, mind pedig a munkaviszony meghiúsulásához és megszűnéséhez kapcsolódó bejelentés, ugyanis a foglalkoztatás meghiúsulásának és megszűnésének további idegenrendészeti vonzata is van.

Az elmaradt bejelentések szankciói

Az idegenrendészeti hatóság a kötelezettségét elmulasztó munkáltatót – a foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok számával arányos mértékű – közrendvédelmi bírsággal sújtja. A bírság mértéke foglalkoztatottanként 500.000 forintig terjedhet.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság is bírságolhat ellenőrzése során. Szabálytalanság megállapítása esetén mérlegelési jogkörében eljárva a 115/2021 (III.10.) Kormányrendelettel összefüggésben munkaügyi bírságot szabhat ki. A munkaügyi bírság legkisebb összege 30.000 Ft, a felső határa nincsen maximalizálva, az egy eljárásban feltárt jogszabálysértések figyelembevételével határozza meg a bírság összegét a felügyelet.

Posting bejelentés

Az Európai Unión belül a vállalkozásoknak lehetőségük van munkavállalóikat kiküldeni más, ugyancsak Uniós ország területére munkavégzésre határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében (posting).

A fogadó tagállam illetékes hatóságánál – legkésőbb a szolgáltatásnyújtás megkezdésekor – bejelentést kell tenni. A témában hamarosan részletes cikkel jelentkezünk.

A cikkünkben részletezett valamennyi munkáltatói bejelentést cégünk teljeskörűen intézi az illetékes hivatalok felé.