EU Blue Card

EU Kék Kártya – 2024-es új szabályok

A magasan képzett munkaerő bevonzása érdekében a magyar kormány finomította az EU Kék Kártya szabályozását. A 2024-től érvényes új idegenrendészeti törvény az EU irányelvekkel összhangban módosította az engedély típusra vonatkozó szabályozást, mely által jelentős előnyöket élvezhetnek az EU Kék Kártya birtokosai. Cikkünkben összefoglaljuk az összes fontos tudnivalót erről az engedély típusról.

Mi az EU Kék Kártya?

Az EU Kék Kártya kifejezetten a magasan képzett munkavállalók által kérelmezhető engedély típus, melynek részleteit EU irányelv szabályozza. Az irányelv célja, hogy kedvezővé tegye az EU-n kívülről érkező szakemberek számára az európai munkavállalást, valamint elősegítse a szakértelem EU-n belüli áramlását.

Az EU irányelve általánosságban fogalmazza meg a közös célokat, a pontos szabályozás kialakítása az egyes tagállamok feladata. Emiatt a kapcsolódó jogokat, ügyintézési folyamatokat érintően akár jelentősebb különbségek is előfordulhatnak a tagállamok között.

EU Kék Kártyával Magyarországon

A hosszú távú (90 napnál hosszabb) munkavállalás céljából Magyarországra érkezőknek a munkaviszony megkezdéséhez rendelkezniük kell a megfelelő engedéllyel. Ennek egyik formája az EU Kék Kártya, mely magas szintű képzettséggel rendelkező birtokosát ilyen képzettséget igénylő munkakörben történő munkavállalásra jogosítja. Az engedély típus az összevont engedélyezési eljárás alá tartozó engedélyfajták egyike, mely egyszerre biztosítja a jogot tartózkodásra és munkavállalásra.

 • Az EU Kék Kártya konkrét állásajánlat birtokában a meghatározott foglalkoztatónál, munkavégzési helyen és pozícióban történő munkavégzésre jogosít a kiállításától számított első évben. Az első év elteltével az EU Kék Kártya birtokosa szabadon tölthet be más pozíciót, vagy akár válthat munkahelyet, bejelentési kötelezettség teljesítése mellett.
 • Az engedély maximális érvényességi ideje 4 év, amely folyamatosan meghosszabbítható. A kiadott engedély érvényességét a hivatal a munkaviszony tervezett hossza alapján határozza meg.
 • A korábbi szabályozáshoz képest fontos változás, hogy már első engedélyként is kérhető EU Kék Kártya, vagyis nem feltétele a korábbi magyarországi, vagy EU-n belüli tartózkodás.

A 2024.01.01. előtt kérelmezett EU Kék Kártyák a korábbi szabályozás szerint maradnak érvényben.

Az EU Kék Kártya speciális feltételei

 • Felsőfokú végzettség (bizonyos esetekben kiváltható igazolt szakmai tapasztalattal), illetve a bizonyítvány hiteles magyar fordítása
 • Magas képzettséget igénylő munkakör
 • • A munkabér eléri az EU Kék kártya kapcsán a törvény által meghatározott minimumot, amely 2024-ben 773 649 Ft. Emellett a munkabér meg kell feleljen a munkakör esetén általánosan érvényes bérminimumnak is.

Munkahelyváltás az EU kék kártyával

Frissítés – 2024.05.08:

A 2023. XC. törvény alapján kiadott (2023.12.31. után kérelmezett) EU Kék Kártya lehetővé teszi a birtokosa számára, hogy Magyarországon munkahelyet vagy munkakört váltson, de nem korlátlanul.

A munkahelyváltás legfontosabb kritériuma, hogy az újonnan betöltendő pozíciónak is meg kell felelnie az EU Kék kártya feltételeinek a munkakör, fizetés, illetve a munkavállaló iskolai végzettsége tekintetében is.

A munkakör/munkahely váltási szándékot az EU Kék kártya birtokosa minden esetben köteles bejelenteni az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság felé. Ennek folyamata attól függ, hogy a munkavállaló már több, mint egy éve rendelkezik -e az EU Kék kártyával.

Fontos továbbá, hogy a munkahelyváltás nem lehet korlátlan számú. Az EU Kék kártyát a hivatal visszavonja, ha a kártya birtokosa hosszú ideig nem áll munkaviszonyban vagy, túl gyakran vált munkahelyet.

 • Az EU Kék kártya érvényességi ideje alatt a munkaviszony legfeljebb két alkalommal szűnhet meg.
 • • Az EU kék kártya birtokosa a kártya kiadásától számított első két évben egyhuzamban legfeljebb három hónapon keresztül, két év eltelte után egyhuzamban legfeljebb hat hónapon keresztül lehet munkanélküli.

A munkáltatóknak a foglalkoztatás megkezdéséről, illetve megszűnéséről ezekben az esetekben is a szokásos módon kell a bejelentéseiket megtenni az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság felé.

Mobilitás az EU-n belül

Az EU irányelv egyik fontos célja, hogy biztosítsa a szakértelem egyszerű áramlását a tagállamok között. Ennek fényében a magyar szabályozás is biztosít könnyítéseket az EU más tagállamában már érvényes EU Kék Kártyával rendelkező munkavállalók számára.

Azon munkavállalók, akik már legalább egy éve EU Kék Kártyával rendelkeznek más EU tagországban, gyorsított eljárásban igényelhetnek Magyarországon ilyen típusú engedélyt. Az engedély kiadásának többi feltétele ebben az esetben is változatlanul fennáll.

Családtagok helyzete

Az EU Kék Kártya birtokosához csatlakozhatnak Magyarországon a családtajaik is, részükre családegyesítési célú tartózkodási engedélyt állít ki a hivatal a munkavállaló (eltartó) EU Kék Kártyája alapján.

Magyarországon az EU Kék Kártya birtokosának családtagja csak érvényes, munkavállalásra jogosító engedély birtokában dolgozhat.

A kérelem benyújtása

 • Az első kérelem benyújtása vízumkötelezett ország állampolgára esetében személyesen, a származási országa, vagy a tartózkodási helye szerinti országban található magyar konzulátuson történik.
 • Amennyiben nem vízumkötelezett ország állampolgára turistaként beutazott, az első kérelmét online, a bevándorlási hivatal EnterHungary nevű honlapján keresztül igényelheti. Ha a kérelmező már Magyarországon tartózkodik és meghosszabbítja az engedélyét, a hosszabbítási kérelmét online kell benyújtania.
 • Amennyiben a kérelmező más EU tagországban kiállított EU Kék Kártyával rendelkezik, kérelmét benyújthatja a bevándorlási hivatal EnterHungary nevű honlapján keresztül.
 • Az EU Kék Kártya iránti kérelem benyújtható foglalkoztató által is a kérelmező személyes jelenléte nélkül, ebben az esetben a kérelmet a bevándorlási hivatal EnterHungary nevű honlapján keresztül kell benyújtani.
 • Az EU Kék Kártya kérelem elbírálási ideje 60 nap. EU-n belüli mobilitás esetén a bírálati idő 30 nap.

A kérelmezési folyamatról hivatalos tájékoztatás, illetve a szükséges formanyomtatványok megtalálhatóak az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján. Az engedély kérelmek eljárási díjairól a tájékoztatóitt található.

Kövessen minket Facebook, vagy LinkedIn oldalunkon, hogy azonnal értesüljön az új cikkeinkről.