Tájékoztatás a beutazási korlátozásokkal kapcsolatos változásokról – 2020/09/01
Tájékoztatás a beutazási korlátozásokkal kapcsolatos változásokról
2020-08-23
Tájékoztatás a beutazási korlátozásokkal kapcsolatos változásokról – 2020/09/07
2020-09-07

Tájékoztatás a beutazási korlátozásokkal kapcsolatos változásokról – 2020/09/01

2020. szeptember 01-ei hatállyal a Magyar Kormány az alábbi fontosabb intézkedéseket rendelte el a Magyar Közlönyben 2020.08.30. napján közzétett kormányrendeleti szabályokkal:

  • a belső határok teljes szakaszán határellenőrzés lép életbe,
  • magyar állampolgársággal nem rendelkező személyek a személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be – ezen beutazási tilalom alól a kormányrendelet bizonyos esetekre felmentést ad.

Magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik és Magyarország területére beutazhat:

1.  aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja

2.  aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja

3.  magyar állampolgár családtagja

4.  a kormányrendeletben meghatározott sportszervezetekhez és sporteseményekhez kapcsolódó személyek

Nem magyar állampolgár Magyarországra történő belépését az illetékes rendőri szerv kérelemre engedélyezheti a kormányrendeletben felsorolt kivételek tekintetében – mint például tanulmányi célú beutazás, családi eseményen történő részvétel, hozzátartozó ápolása -, illetve a taxatíve felsorolt kivételeken túl egyéb méltányolható ok megjelölése esetén.

Magyarországra történő belépése során a külföldről érkező személy egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.

a) Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a vizsgált személy kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre

b) Ha a vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és a külföldről érkező személy magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre, magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt helyszínen kerül karanténba.

Az illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy kérelmére, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal  – SARS-CoV-2 PCR teszt – elvégzésén vegyen részt. Kettő negatív teszteredmény birtokában az illetékes járványügyi hatóság a karantént elrendelő intézkedés alól felmentést adhat.

Kapcsolt vállalkozások vezető tisztségviselője, vagy munkavállalója Magyarország területére korlátozás nélkül beutazhat bármely állam területéről.

Ingázók esetében a szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek. Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő magyar állampolgárok a szomszédos ország területéről visszatérve korlátozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 24 órát, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.

A rendelet hatálya nem terjed ki arra, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett.

Comments are closed.