Beutazási korlátozások 2020.07.15-től
Tájékoztatás beutazási szabályokról
2020-07-02
Tájékoztatás a beutazási korlátozásokkal kapcsolatos változásokról
2020-07-24

Beutazási korlátozások 2020.07.15-től

A magyar kormány a 341/2020-as Kormányrendelettel az alábbi szigorításokat vezette be 2020.07.15. hatállyal:

Annak függvényében, hogy mely ország területéről történik a belépés Magyarországra, a kormány zöld, sárga és piros kategóriába sorolta az országokat (a besorolási lista az oldal alján található, a listán nem szereplő országok zöld jelzésűnek minősülnek).

I.

– magyar állampolgár és magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja;

– Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult külföldi és családtagja, amennyiben ezt a jogát okmánnyal igazolja;

– aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság által kiállított, 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel;

A) zöld jelzésű országból korlátozás nélkül beléphet Magyarország területére

B) sárga vagy piros jelzésű országból történő belépés során amennyiben a kötelező egészségügyi vizsgálat eredménye alapján

– fertőzés gyanúját állapítják meg, a beutazó számára a hatóság által kijelölt karantén vagy házi karantén kerül elrendelésre

– ha a vizsgálat során nem merül fel fertőzés gyanúja, a beutazónak 14 napos karantént kell vállalnia

* amennyiben rendelkezik magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, házi karanténban,

* amennyiben nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban

A házi karanténban elhelyezett személy kérheti a karantén feloldását:

* sárga jelzésű ország területéről történő belépés esetén, az illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti, hogy a karanténban lévő személy 48 óra különbséggel, két alkalommal részt vegyen a SARS-CoV-2 teszten. Amennyiben az első teszt eredménye negatív, az illetékes járványügyi hatóság felmentést ad a házi karantén alól, de a kérelmező köteles a második tesztet is elvégeztetni

* piros jelzésű ország területéről történő belépés esetén, az illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti, hogy a karanténban lévő személy 48 óra különbséggel, két alkalommal részt vegyen a SARS-CoV-2 teszten. Amennyiben mindkét teszt eredménye negatív, az illetékes járványügyi hatóság felmentést ad a házi karantén alól.

A sárga, vagy piros jelzésű országból történő belépés során a belépő mentesül a 14 napos karantén alól, amennyiben a belépő a belépés során:

* hitelt érdemlően igazolja, hogy a belépést megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett

* magyar vagy angol nyelven kiállított okirattal igazolja, hogy a belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett teszt alapján a SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében nem volt kimutatható.

II.

Az I. pont hatálya alá nem tartozó állampolgárok

A) zöld jelzésű országból korlátozás nélkül beléphetnek Magyarország területére

B) sárga jelzésű országból történő beutazás esetén amennyiben a kötelező egészségügyi vizsgálat eredménye alapján

– fertőzés gyanúját állapítják meg, nem léphet Magyarország területére

– ha a vizsgálat során nem merül fel fertőzés gyanúja, a beutazó számára 14 napos a hatóság által kijelölt karantén vagy házi karantén kerül elrendelésre

A házi karanténban elhelyezett személy kérheti a karantén feloldását:

* az illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti, hogy a karanténban lévő személy 48 óra különbséggel, két alkalommal részt vegyen a SARS-CoV-2 teszten. Amennyiben az első teszt eredménye negatív, az illetékes járványügyi hatóság felmentést ad a házi karantén alól, de a kérelmező köteles a második tesztet is elvégeztetni

A belépő mentesül a 14 napos karantén alól, amennyiben a belépő a belépés során:

* magyar vagy angol nyelven kiállított okirattal igazolja, hogy a belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett teszt alapján a SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében nem volt kimutatható.

C) piros jelzésű országból nem léphetnek be

Sárga és piros jelzésű országokból tervezett beutazás esetén Belépési engedély kérhető a rendeletben felsorolt okok, illetve egyéb méltányolható ok esetében. Ebben az esetben a belépéskor a belépési engedélyen felül be kell mutatni az eredeti, méltányolható ok megalapozottságát igazoló okiratot is.

Amennyiben a kötelező egészségügyi vizsgálat eredménye alapján

– fertőzés gyanúját állapítják meg, nem léphet Magyarország területére

– ha a vizsgálat során nem merül fel fertőzés gyanúja, a beutazó számára 14 napos a hatóság által kijelölt karantén vagy házi karantén kerül elrendelésre

Belépési engedéllyel beutazott, házi karanténban elhelyezett személy kérheti a karantén feloldását:

* sárga jelzésű ország területéről történő belépés esetén, az illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti, hogy a karanténban lévő személy 48 óra különbséggel, két alkalommal részt vegyen a SARS-CoV-2 teszten. Amennyiben az első teszt eredménye negatív, az illetékes járványügyi hatóság felmentést ad a házi karantén alól, de a kérelmező köteles a második tesztet is elvégeztetni

* piros jelzésű ország területéről történő belépés esetén, az illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti, hogy a karanténban lévő személy 48 óra különbséggel, két alkalommal részt vegyen a SARS-CoV-2 teszten. Amennyiben mindkét teszt eredménye negatív, az illetékes járványügyi hatóság felmentést ad a házi karantén alól.

III.

A sárga jelölésű országok egyikében vagy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vagy munkavállalója, mely társaság kapcsolt vállalkozásban áll egy másik sárga jelölésű országban bejegyzett társasággal, ezen országokból korlátozás nélkül beutazhat.

IV.

Speciális szabályok vonatkoznak

– az agrárágazatban dolgozókra

– néhány szomszédos állam esetében a 24 órát meg nem haladó tartózkodásra

– tranzitáthaladásra

– nemzetközi sporteseményekre, sportolókra, sportszakemberekre

Comments are closed.